Regulamin serwera

openCraft jest darmowym serwerem, skierowanym do graczy posiadających oryginalne konto Minecraft. Serwer jest tworzony pod wolną rozgrywkę w Minecraft z elementami survivalu oraz wolnością w budowaniu. Wiele elementów zostało zmienionych w stosunku do standardowej rozgrywki, z bardziej znaczącymi można zapoznać się na stronie Pomoc oraz ocTerritory. Nieznajomość regulaminu nie zwalania gracza od odpowiedzialności.

Administracja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie.

Ostatnia aktualizacja: 10 września 2017

 1. Zasady ogólne

  1. 1.1 Gracz zobowiązany jest do przestrzegania zasad poprawnej pisowni języka, którym się posługuje.
  2. 1.2 Na czacie obowiązuje kultura wypowiedzi.
  3. 1.3 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za kradzież przedmiotów z niezabezpieczonych obiektów - skrzynie, piecyki, podajniki, dozowniki, shulker boksy, statywy alchemiczne, leje, szafy grające (osioł oraz muł mogą zostać zabezpieczone), ekwipunek lam oraz za zniknięcie przedmiotów porzuconych w grze, ich despawn następuje po 5 minutach załadowanego terenu.
  4. 1.4 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w wyniku błędów serwera, w przypadku zarejestrowanej usterki - jeśli jest to możliwe - naprawia szkody bezzwłocznie.
  5. 1.5 Handel odbywający się między graczami nie jest oficjalnie wspierany przez administrację i jest wykonywany na odpowiedzialność handlujących.
  6. 1.5.1 Handel z NPC został zmodyfikowany i jest zabezpieczony.
  7. 1.5.2 Handel w oparciu o [barter] jest częścią modułu ocTerritory i działa wyłącznie na obszarze wiosek. Za wystawione przez graczy oferty administracja nie ponosi odpowiedzialności.
  8. 1.6 Administracja nie teleportuje graczy oraz nie rozdaje przedmiotów na ich życzenie.
  9. 1.7 Na serwerze działa system ograniczania liczebności mobów. Gromadzenie dużej ilości mobów na niewielkiej przestrzeni może spowodować ich zniknięcie. Takie zwierzęta nie są przywracane na prośbę.
  10. 1.8 Zabronione jest tworzenie ogromu zabezpieczeń z LWC, konstruując w ten sposób zabezpieczone ściany oraz pokoje (pseudo cuboid).
  11. 1.9 Komunikacja z administracją jest możliwa wyłącznie poprzez system /ocmodreq oraz gdy administracja wyrazi taką zgodę - na serwerze TeamSpeak3 serwera opencraft.pl. Próby zgłaszania za pomocą /msg, czatu globalnego poza systemem /ocmodreq zostaną zignorowane a wielokrotne zwracanie uwagi systemem /ocmodreq - szczególnie w momencie gdy członek administracji nie jest w trybie administratora - będzie skutkować sankcjami takimi jak w 2.1
  12. 1.10 W pilnych przypadkach skontaktować się z administracją można przez profil serwera na Facebooku fb.com/opencraftPL lub na adres e-mail opencraft.pl(at)gmail.com
 2. System karania

  1. 2.1 Administracja decyduje o karze dla graczy za niestosowanie się do regulaminu serwera oraz innych zasad zwyczajowych, a wymiar kary zawsze adekwatny jest do popełnionego czynu. Kara może zostać złagodzona po wykonaniu pracy ustalonej wcześniej z administracją na rzecz społeczności serwera. Od każdej wymierzonej kary przysługuje możliwość odwołania się pod adresem opencraft.pl(at)gmail.com. Od bana permanentnego można się odwołać tylko raz.
  2. 2.2 Zabronione jest:
  3. 2.2.1 używanie znieważających, nieprzyzwoitych lub wulgarnych nazw gracza (skutkować będzie to banem do czasu zmiany nazwy), ataki osobiste, wulgaryzmy lub ich skróty, uwagi na tle seksualnym, etnicznym, religijnym lub wypowiedzi szkalujące, a także wszelkie aluzje tego typu, globalne spoilery (podpowiedzi). Dotyczy także serwera TeamSpeak3.
  4. 2.2.2 niszczenie cudzego mienia (naruszanie budowli, zabijanie stworzeń), niszczenie wizerunku mapy świata, pozostawiając nieestetyczne konstrukcje, przypadkowe bloki, dewastując otoczenie, systemy transportu.
  5. 2.2.3 stosowanie stale pracujących mechanizmów redstone (tzw. zegary), mechanizmów autofarmiących, generujących nieograniczoną liczbę przedmiotów.
  6. 2.2.4 modyfikowanie klienta gry nieuczciwie ułatwiającego rozgrywkę (w tym błędów samej gry) za wyjątkiem listy dozwolonych modyfikacji w osobnym dziale na stronie.
  7. 2.3 Administracja zastrzega sobie prawo do regeneracji terenu porzuconej budowy i zdjęcia zabezpieczeń na tym terenie. Administracja może wycofać zmiany wprowadzone przez gracza częściowo lub całkowicie jeśli uzna, że wzniesiony obiekt nie nadaje się aby był umieszczony na serwerze lub łamie zapisy regulaminu.
 3. Budowanie

  1. 3.1 Budowle znajdujące się w pobliżu lokacji mogą zostać usunięte przez administrację, jeśli nie spełniają warunków tego regulaminu. Materiały nie są zwracane.
  2. 3.2 Każdy gracz ma prawo zajęcia dowolnego wybranego przez siebie terenu o zasięgu nie większym niż 128 bloków od tabliczki informującej o tym fakcie. Maksymalny czas rezerwacji – 2 tygodnie w trakcie których gracz zobowiązany jest do zbudowania na niej budowli spełniającej warunki tego regulaminu. Nie należy zajmować więcej obszaru niż jest się w stanie spożytkować, w przypadku zajmowania dużego obszaru niezainwestowanego ten może zostać administracyjnie ograniczony a zmiany – wycofane.
  3. 3.3 W przypadku zabudowy podziemnej nie należy wykraczać poza oznaczony teren budowli na powierzchni. Planowane duże kompleksy podziemne należy zgłaszać poleceniem /ocmodreq przed rozpoczęciem prac. Budowle podziemne mogą sięgać najniżej Y32 i tylko powyżej Y32 będą podlegać ochronie.
  4. 3.4 Planując zabudowę należy uwzględnić na powierzchni miejsce pod drogi, chodniki i tory do innych graczy aby było możliwe swobodne przemieszczanie się. Trasa obiektów liniowych powinna być wcześniej uzgodniona z innymi graczami, jeśli będzie mijała tego gracza w promieniu mniejszym niż 160 bloków, i zaakceptowana przez administrację.
  5. 3.5 W przypadku miesięcznej nieobecności gracza liczonej wg. daty ostatniego postawionego bloku, inny gracz ma prawo o wystąpienie do administracji o przejęcie terenu tego gracza.
  6. 3.5.1 Budowle znajdujące się poza integralnym obszarem wiosek systemu ocTerritory, stacji kolejki i portów nie są chronione przed griefem.
  7. 3.5.2 Ewentualny grief, starszy niż miesiąc, nie jest wycofywany. Zrujonowana budowla jest usuwana administracyjnie,jeśli zajdzie taka potrzeba.
  8. 3.6 W przypadku planowanej dłuższej nieobecności gracz ma obowiązek pozostawienia tabliczki w widocznym miejscu (najlepiej przed drzwiami/wejściem) oraz wiadomości /ocmodreq, podając daty nieobecności - maksymalnie 45 dni.
  9. 3.7 Obowiązuje zakaz umieszczania budowli w całości na powierzchni wody (pływający dom) nawet jeżeli stoi na podwodnym filarze. Dotyczy to także obiektów podmorskich wystających ponad powierzchnię wody. Szczególne odstępstwa - tylko za zgodą administracji.
  10. 3.8 Obowiązuje zakaz umieszczania budowli wysoko ponad gruntem niczym niepodtrzymywanych, a także podtrzymanych w nieestetyczny sposób.
  11. 3.8.1 Wyjątkiem są obiekty naturalnie mogące unosić się w powietrzu lub wodzie. Te należy budować wyłącznie nad zbiornikami wodnymi (rzucanie cienia).
  12. 3.8.2 Obowiązuje zakaz budowy obiektów startowych w celu szybowania (elytra) na duże odległości.
  13. 3.8.3 W zwiazku z wprowadzniem pluginu ocMagic, budowle do zbierania aspektów są regulowane tak samo.
  14. 3.9 Gracz za zgodą administracji może zostać zwolniony z niektórych ograniczeń dotyczących budowania. Lista zezwoleń dla graczy znajduje sie na końcu strony z regulaminem.
  15. 3.10 Obowiązuje zakaz kopiowania budowli z mapy serwera oraz umieszczania skopiowanych budowli w sieci bez wiedzy i zgody autora.
  16. 3.11 Administracja ma prawo usunięcia splagiatowanej budowli, jeśli autor oryginału sobie tego życzy.
  17. 3.12 Administracja nie usuwa własnych budowli na życzenia gracza, zwłaszcza gdy są to budowle zintegrowane z innymi budowlami, np. części zamku.
  18. 3.13 Każdy gracz zobowiązany jest do dbania o estetyczny wygląd mapy, w szczególności do sprzątania po sobie tymczasowych wykopów, skrzynek, piecyków. Takie obiekty, zostawione przez innych graczy, należy także zgłaszać do usunięcia poleceniem /ocmodreq
  19. 3.14 Wszelakie mury/fosy i inne bariery zaleca się budować dopiero po zakończeniu budowy właściwego budynku, a ich przekroczenie nie powinno wymagać stawiania bądź niszczenia bloków.
  20. 3.15 Zaleca się aby odległość między granicami obszarów zarezerwowanych wynosiła nie mniej niż 128 bloków.
  21. 3.16 Blokowanie dostępu do węzłów ocMagic jest zabronione. W przypadku odkrycia węzła na terenie zablokowanym należy zgłosić problem przez /ocmodreq. Administracja otwiera dostęp do węzła w najprostszy możliwy sposób, a właściciel wioski nie może rościć z tego powodu żadnych skarg.
 4. Wymiar Nether

  1. 4.1 Budowle stworzone w świecie Nether nie podlegają żadnej ochronie za wyjątkiem spawnu.
  2. 4.2 Świat Nether jest modyfikowany, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  3. 4.3 Zalecane jest opuszczać wymiar Netheru przed wyjściem z serwera.
 5. Wymiar Kresu

  1. 5.1 W wymiarze Kresu nie obowiązują zasady ochrony budowli.
  2. 5.2 Wymiar Kresu jest resetowany w nieregularnych odstępach czasowych
  3. 5.3 Wymiar Kresu jest modyfikowany, jeśli zajdzie taka potrzeba.
  4. 5.4 Zalecane jest opuszczać wymiar Kresu przed wyjściem z serwera.
 6. Wymiar Creative

  1. 6.1 Dostęp do świata Creative można otrzymać na prośbę wysłaną przez system /ocmodreq
  2. 6.2 Wejście na świat Creative następuje przez wpisanie komendy /creative a powrót na świat główny poprzez komendę /survival
  3. 6.3 Budowle stworzone w świecie Creative nie podlegają żadnej ochronie i są okresowo usuwane.
  4. 6.4 Zalecane jest opuszczać świat Creative przed wyjściem z serwera.
 7. Wioski

  1. 7.1 System wiosek (zwany dalej ocTerritory) jest dobrowolny.
  2. 7.2 Jako terytorium należy rozumieć cuboid o wymiarach 128•√n, gdzie n to liczba graczy wioski, ograniczona od dołu do Y32.
  3. 7.3 Gracz nie może należeć do więcej niż jednej wioski.
  4. 7.4 Dalsze reguły ocTerritory są rozwijane. Zasady dostępne są na stronie ocTerritory.
  5. 7.5 Wioski nie są usuwane na życzenie, a gracze nie są przenoszeni między wioskami. Gracz który chce opuścić wioskę zobowiązany jest do zdjęcia wszystkich zabepieczeń, zwłaszcza LWC, oraz zebrania pozostawionych przez siebie budowli.
  6. 7.6 W przypadku chęci likwidacji wioski gracze ją tworzący zobowiązani są do jej naturalizacji lub przywrócenia terenu do stanu pierwotnego.
  7. 7.7 Wioski, w których mieszkańcy nie logowali się od roku, są usuwane administracyjnie, chyba że stanowią integralną część serwera.
 8. Pluginy specjalne i eventy

  1. 8.1 Udział jest dobrowolny.
  2. 8.2 Na serwerze okresowo pojawiają się eventy (wydarzenia) służące integracji graczy. Będą uruchamiane pluginy specjalne mające charakter przedłużonego eventu. Administracja może go zakończyć w dowolnym momencie, dla całego serwera lub poszczególnych graczy bez podania przyczyn.
  3. 8.3 Gracz naruszający reguły eventu podlega takim samym karom jak zwykle.
  4. 8.4 Szczegóły danego eventu będą dostępne na stronie Eventy.
  5. 8.5 Używanie możliwosci z ocMagic przeciwko innym graczom karane jest tak samo jak każde naruszenie regulamnu.

Rejestr zezwoleń

 1. 10.09.2017 - Administracja - most "Pelo - Ponez"
 2. 10.09.2017 - Admisnitracja - obszar Kurhanu, tereny na wschód od FirWoods, IceSpikes, biom grzybowy
 3. 10.09.2017 - Administracja, Redex2 - wszystkie budowle stacji, kolejki publiczne oraz tunele
 4. 10.09.2017 - Biesiekierz - pola poza obszarem wioski
 5. 10.09.2017 - Cramo - rozległa wioska KrakDesChevalier
 6. 10.09.2017 - Danafor i Komunalka - złamana minimalna granica
 7. 10.09.2017 - Faktoria - zalane obszary
 8. 10.09.2017 - Fifcio - budowla nawodna na oceanie północno-wschodnim
 9. 10.09.2017 - GazowaneMleko - kompleks podziemny w Mleczarni
 10. 10.09.2017 - Hilbadur - wioska podziemna
 11. 10.09.2017 - poznanczyk - rozległa wioska Kresy
 12. 10.09.2017 - pzpzpz222 - stacja Pyzy, statek latający
 13. 10.09.2017 - RubyShermanRay - obszar Jantar Zamek, Jakoblica
 14. 10.09.2017 - Trolland - pałac nad lasem
 15. 10.09.2017 - vuko83 - rozległa wioska Terrapolis
 16. 10.09.2017 - winetup - Camino
 17. 20.09.2017 - Martinx586 - latające wyspy