ocTerritory

System wiosek

Jeden z podstawowym systemów dla graczy. Wioska ma swój obszar, który jest zależny od ilości graczy w wiosce. Bok obszary obliczany jest na podstawie wzoru: 128•√liczba graczy. Głównym punktem wioski jest jej rdzeń. Klikając na rdzeń swojej wioski można się dowiedzieć szczegółów na jej temat.
Podstawowe udogodnienia dla wiosek:
  • profesje
  • postumenty
  • kontyngety
  • handlarz (po jednym na 5 mieszkańców, warunkiem jest posiadanie targowiska, w którym handlarz może bezpiecznie stać)
  • stacje w sieci kolejowej (pierwsza stacja od 4 mieszkańców, w uzasadnionych przypadkach administracja może podjąć decyzję o pominięciu tego ograniczenia)
  • ...i więcej

Ograniczenia dla graczy non premium:
  1. ich obecność jako członek wioski nie wpływa na rozmiar wioski
    • To ograniczenie nie dotyczy właścicieli wiosek
  2. nie posiadają skina :(

Jak założyć wioskę?

Aby założyć wioskę należy napisać do administracji używając polecenia /modreq , spełniajac warunek posiadania co najmniej 100 cuxów. W wiadomości należy zawrzeć nazwę nowej wioski i jej tag, dla przykładu: /modreq Prosze o zalozenie wioski o nazwie i tagu Tag wioski powinien mieć 3 litery. Wniosek o utworzenie wioski może zostać odrzucony z powodów arbitralnych. Administracja nie zmienia nazw wiosek, nie zmienia właścicieli i nie przenosi graczy między wioskami.