ocMagic
ocMagic

ocMagic to system pozwalający na dodatkowe czynności, których Minecraft domyślnie nie oferuje. Oparta na magicznych i materialnych aspektach oraz magicznej esencji magia, wymaga eksploracji, zbierania materiałów, badania i odkrywania zaklęć oraz dzielenia się wiedzą z innymi, aby przyspieszyć i ułatwić proces.

Magia jest nieobowiązkowym dodatkiem i oferuje wyłącznie dodatkowe funkcje, co oznacza, że nie jest wymagana, do wykonywania podstawowych czynności w grze.

Większość efektów w ocMagic opiera się na efektach cząsteczkowych. Jeśli chcesz korzystać z magii musisz mieć wyświetlaną maksymalną ilość efektów cząsteczkowych. Możesz to ustawić w opcjach grafiki.

ocMagic jest oparty na systemie jMagic stworzonym przez Kodeka

Kodek
Co robić? Jak zacząć?
  Pierwszy etap polega na stworzeniu magicznej różdżki. Ilustracja dostępna w pierwszym punkcie przedstawia proces stworzenia tej różdżki. Różdżki oraz księgi badawcze posiadają limit użyć i nie da się ich naprawić.
 1. Stwórz magiczną różdżkę
  RóżdżkaRóżdżka

  Eksplorując świat, znajdziesz przeróżne, losowo rozmieszczone magiczne węzły. Główną rolą magicznej różdżki jest zbieranie magicznych aspektów z węzłów i aktywowanie zaklęć. Za pomocą różdżki można podejrzeć magiczne aspekty jakie zawiera węzeł (Lewy Przycisk Myszy) lub pochłonąć aspekty (Prawy Przycisk Myszy), a potem zużyć je na wykonanie lub stworzenie zaklęcia.

  WęzełWęzeł

  Trzymając różdżkę w ręku jesteś w stanie usłyszeć węzeł z odległości 128 bloków. W ten sposób możesz dotrzeć do węzła po nagłaśniającym się dźwięku. Ilustracja w następnym punkcie przybliża czym są magiczne węzły i jak dokładniej je znaleźć. Im więcej magicznych węzłów znajdziesz, tym więcej zdobędziesz różnych magicznych aspektów. Czym więcej magicznych aspektów posiadasz, tym większa szansa na odkrycie zaklęcia.

  Niektóre aspekty pobrane z węzła mają właściwości pozwalające łączyć się z pozostałymi, co tworzy nowe aspekty, które nie są możliwe do znalezienia w węzłach. Dobranie aspektów, które tworzą nowe aspekty, ułatwi ilustracja przedstawiająca schemat aspektów.

 2. Znajdź magiczne węzły

  Magiczny węzeł to kula zielonych cząsteczek, widocznych wyłącznie na maksymalnych ustawieniach wyświetlania cząsteczek w grze. Posiada on do trzech różnych podstawowych aspektów, które regenerują swoją ilość z czasem, niezależnie od graczy przebywających w pobliżu. Aby pobrać aspekty zawarte w węźle wymagane jest posiadać jedną z magicznych różdżek.

  Magiczny węzeł zawiera maksymalnie trzy magiczne aspekty. Odległość pomiędzy węzłami wynosi przynajmniej 300 bloków.

  Węzeł jest widzialny tylko dla osób trzymających w dłoni magiczną różdżkę. Wydaje on dźwięk słyszalny dla każdego w zasięgu 16 bloków, ale możesz go usłyszeć również z odległości 128 bloków, jeśli użyjesz magicznej różdżki.

  Każdy węzeł występuje z losowym specjalnym efektem, który jest narzucany na osoby znajdujące się w zasięgu węzła. Węzeł może zostać użyty przez indywidualnego gracza raz na 10 minut.

  Po odnalezieniu granicy dźwięku magicznego węzła, trzeba dokładnie zbadać obszar i obrać odpowiedni kierunek, aby trafić dokładnie do punktu, w którym znajduje się magiczny węzeł.

  Węzeł może znajdować się maksymalnie na wysokości 110 bloków od dna świata.

 3. Stwórz księgę badawczą
  KsięgaKsięga badacza

  Poza różdżką powinieneś stworzyć stworzyć księgę badawczą, która jest wymagana do zebrania aspektów materialnych i odblokowania zaklęć. Za pomocą stworzonej książki zbieramy na nią informacje o materialnych aspektach (Prawy Przycisk Myszy) z bloków, przedmiotów (w ramce) oraz stworzeń.

  Książkę można wyczyścić z zebranych aspektów i zacząć ich zbieranie od początku, kucając i klikając Lewy Przycisk Myszy w tym samym czasie. Jednak wykonanie tej czynności równia się z wyrwaniem kartki z książki. Po usunięciu wszystkich stron, książka zostanie zniszczona.

  Rezultat zbieranych aspektów jest zależny od używanego poziomu książki. Pierwszy poziom pozwala zebrać wyłącznie do 10 aspektów, drugi poziom do 20 aspektów, a trzeci poziom do 30. Każdy poziom książki posiada tę samą ilość stron, ale ma znaczenie w przypadku tworzenia momento.

 4. Stwórz różdżkę poszukiwacza
  Różdżka poszukwiaczaRóżdżka poszukwiacza

  Różdżka poszukiwacza pozwala odnaleźć losowo rozmieszczone w świecie magiczne ogniwa. Magiczne ogniwa zawierają fragmenty aspektów wymaganych do stworzenia czaru. Odkrywając ogniwa przybliżamy się do odkrycia nowych zaklęć. Używając Lewego Przycisku Myszy aktywujesz różdżkę, która lokalizuje najbliższe ogniwo i pozwala usłyszeć je z odległości 128 bloków.

  Ogniwa działają na tych samych zasadach co węzły, lecz znikają i pojawiają się na nowo co pewien okres czasu w losowych miejscach. Wybrane przez ogniwa miejsca są zawsze w pustej przestrzeni, także nie wymagane jest minimum kopania.

  Znalezione magiczne ogniwo musi zostać najpierw aktywowane co wymaga stworzenia kociołka i wrzucenia do niego wymaganej przez ogniwo esencji. Po wrzuceniu esencji i podglądzie ogniwa (Lewy Przycisk Myszy) otrzymamy rezultat w formie fragmentu aspektów, a ogniwo zniknie na zawsze.

 5. Stwórz zaklęcie

  Zebrane na książce aspekty definiują, jakie zaklęcie otrzymamy. Klikając na książkę (w ramce) za pomocą różdżki, zamieniamy ją w księgę z zaklęciem, ale aby to zrobić różdżka musi posiadać przynajmniej te aspekty magiczne, które są zawarte na książce.

  Książka z gotowym zaklęciem posiada informacje o tym jak wykonać zaklęcie i jest wymagana do wykonania go. Książka z gotowym zaklęciem jest podpisana i może jej użyć wyłącznie twórca zaklęcia. Nie można jej komuś oddać ani sprzedać (nie będzie działać).

 6. Stwórz raptularz czarodzieja
  RaptularzRaptularz czarodzieja

  Posiadanie pierwszego czaru pozwala odblokować pierwszą pomocną stronę w raptularzu czarodzieja. Raptularz czarodzieja to książka posiadająca pomocne wskazówki z odkrywaniem następnych zaklęć.

  Tworząc książkę wymagane jest mieć przy sobie odkryte zaklęcia, aby strony książki mogły zostać dodane na ich podstawie. Za każdym razem gdy odkryjemy nowe zaklęcie, wymagane jest stworzyć nową książkę.

  Do stworzenia nowego raptularza można wykorzystać również stary, dokładając tylko barwnik i glowstone.

 7. Zbuduj magiczną pieczęć

  Posiadanie książki z zaklęciem to pierwszy etap do wykonania zaklęcia. W książce znajdują się informacje o wymaganych aspektach magicznych oraz esencji i o blokach potrzebnych do budowy pieczęci. Pieczęć to 9 bloków ustawionych poziomo w kształt kwadratu. Książka opisuje sposób ich ułożenia. Pieczęć jest trwała i nie zniknie po wykonaniu zaklęcia, można użyć jej wielokrotnie. Każde zaklęcie ma swój unikalny wzór pieczęci.

 8. Zbierz aspekty magiczne

  Każde zaklęcie wymaga aspektów magicznych i esencji. Aspekty magiczne muszą zostać zebrane na różdżkę. Listę potrzebnych aspektów można znaleźć w książce z zaklęciem. Do wykonania zaklęcia potrzebne są te same aspekty, co do odblokowania go. Wystarczy wrócić do odwiedzonych wcześniej magicznych węzłów i zebrać ponownie aspekty.

 9. Zbierz esencję w kotle

  Zebranie esencji wymaga poświęcenia przedmiotów posiadających te esencję (jeśli zaklęcie tego wymaga). Wystarczy postawić kociołek, wlać do niego wodę i użyć na nim różdżki (Prawy Przycisk Myszy), aby go aktywować.

  Każdy przedmiot wyrzucony przez gracza, jaki wyląduje na kociołku wpadnie do niego i zamieni się w esencję. Aby sprawdzić zawartość kociołka, należy kliknąć na niego Lewym Przyciskiem Myszy. Pusty kociołek po pewnym czasie wraca do podstawowej formy i trzeba aktywować go ponownie.

 10. Użyj różdżki na magicznej pieczęci

  Nie można zwlekać z wykonaniem zaklęcia, ponieważ esencja zanika powoli wewnątrz kociołka. Trzeba pamiętać, że aby wykonać zaklęcie, wymagane jest posiadać w ekwipunku książkę z zaklęciem, które wykonujesz. Użycie różdżki na pieczęci polega na kliknięciu w centralny blok pieczęci Prawym Przyciskiem Myszy. Jeśli posiadasz wymagane aspekty magiczne i esencję oraz książkę z zaklęciem w ekwipunku, to zaklęcie powinno zostać wykonane pomyślnie.

  Jeśli nie posiadasz wymaganych aspektów magicznych, esencji w kociołku, książki z zaklęciem w ekwipunku lub wzór pieczęci się nie zgadza, to zaklęcie nie zadziała, informując nas negatywnym efektem cząsteczkowym. Aby zobaczyć efekt, wymagane jest mieć ustawiony maksymalny poziom efektów cząsteczkowych opcjach gry.

Aspekty? Co to? Jak to?
AspektySchemat aspektów

Istnieje 25 różnych aspektów, z czego 10 to podstawowe aspekty, spotykane w węzłach. Niektóre aspekty pobieranie z węzłów mają właściwości pozwalające się ze sobą łączyć, co tworzy nowe aspekty. Aby szybciej zrozumieć łączenie się aspektów warto zbadać dołączony schemat.

Schemat nie przedstawia, które ikony przedstawiają właściwe aspekty, tak więc dopasowanie aspektów do schematu należy do ciebie.

Esencja? Co z tym?
EsencjeEsencje

Istnieje 9 różnych esencji. Większość przedmiotów w grze posiada esencję, którą można wydobyć wrzucając przedmiot do kociołka. Esencja może istnieć w nieograniczonych ilościach wewnątrz kociołka i jeśli zaklęcie tego wymaga, to musi zostać ona użyta do wykonania go.

Książki? A co z tym?

Aby odblokować zaklęcia, trzeba zabrać aspekty na jedną z magicznych książek. Zbieranie aspektów polega na klikaniu na bloki, przedmioty w ramkach i stworzenia. Aspekty zbiera się w celu odblokowania zaklęcia, które może wykorzystywać aspekty zebrane na książce. Używając różdżki na książce, próbujemy odblokować zaklęcie (jeśli istnieje takie), które wykorzystuje zebrane aspekty na książce.